Een ZZP’er heeft er zelf voor gekozen…

Be Bold (Kunsthal 7-6-2019)-2

Wiebes verzekerde de zzp’ers in Nederland dat ze niet zomaar kunnen rekenen op overheidssteun, omdat ze zelf bewust risico hebben genomen door geen vast dienstverband te willen. Hiermee bedoelt Wiebes dat de zzp’er “er zelf ook een beetje voor heeft gekozen’ en dat dit teruggang in inkomsten kan betekenen.

En dat in een tijd waarin we elkaar allemaal heel hard nodig hebben, voor elkaar klaar staan met onze expertise en in verbondenheid elkaar helpen om er het beste van te maken. Door elkaar juist nu te helpen door nieuwe invalshoeken te zien en te delen, mogelijkheden en kansen aan te rijken. Laten we vooral hiernaar kijken, wat kán een zzp’er voor je betekenen?  

Ik denk bijvoorbeeld aan de vele zzp’ers in de Zorg.. die hebben er ook voor gekozen om zzp’er te worden en er wordt vast en zeker een groot beroep op juist deze groep ondernemers gedaan. Ik hoop niet dat zij zich aangesproken zullen voelen, maar zich juist gesterkt voelen door het idee dat hun keuze de enige juiste is en zij op dit moment van onschatbare waarde zijn voor diegenen die hun Zorg nodig hebben. 

Het is zoals het is

Maar nu even terug, want “het is zoals het is”, de situatie is onomkeerbaar deze weken. 
En wie weet, ontdekken we doordat we ons allemaal zullen moeten aanpassen, nieuwe dimensies in het ondernemen waardoor het allemaal een stukje relaxter gaat. 

Hoe kan het dat ik ondernemers heb zien ‘afknappen’ op bijvoorbeeld de ondersteuning die ze op zzp-basis hebben ingehuurd? Dat is heel jammer voor beide partijen. Waar gaat het mis? Als zelfstandig ondernemer heb je te maken met leiderschap, leiderschap over jezelf en over je bedrijf en over jouw keuzes.

Doe jij alles zelf?

Ik ben zelfstandig ondernemer, geen allesweter en geen alleskunner. Een ding weet ik wel, je kunt als ondernemer niet álles zelf doen. Veel ondernemers huren daarom (een) expert(s) in voor bepaalde taken die ze liever niet zelf doen en/of waarin ze niet goed zijn. 
Zo besteed ik zelf bijvoorbeeld mijn boekhouding uit. Want waarom je energie in zaken steken waarin andere experts veel beter zijn dan ik? Ik houd hierdoor “kwalitijd” over voor mijn bedrijf, privé of tijd waarin ik met mijn klanten kan sparren en klankborden over hun strategie, bedrijfsstructuur en groei. 

Toegewijd?

Laatst hoorde ik een ondernemer zeggen: “Ik ben afgeknapt op het inhuren van zzp’ers, ik neem liever iemand in dienst, wánt ..” en nu komt het “die is toegewijd?”

Beter iemand in dienst nemen? 

De praktijk van een vast dienstverband gaat over het uitlenen van tijd en taken voor geld. Hiervoor heb je toewijding nodig van je werknemer(s). Toewijding is niet te koop. 
Dienstverband is dus geen oplossing voor een gebrek aan toewijding. 

Gelijkwaardig ondernemen

Ik ben ervan overtuigd dat je sneller toewijding zult krijgen als je met een zzp’er voor je ondersteuning in zee gaat. Als ondernemer investeer je onderling in een duurzame relatie. Er is sprake van gelijkwaardige belangen. Immers, een zzp’er is zelf ook ondernemer en kijkt met een ondernemersblik naar de business, taken en strategie. 

Als ondernemer werk ik op basis van gelijkwaardigheid met mijn klanten en maken we goede afspraken. Ontspannen kunnen sparren, klankborden en doorontwikkelen in vrijheid en in verbinding met elkaar, zodat we allebei groeien en successen kunnen delen. 

Een ondernemer kiest er zelf voor om een zzp-expert in te huren en kan dus ook zelf beslissen om met deze samenwerking te stoppen. ZZP is dus geen garantie voor toewijding, het maakt de toewijding wel waarschijnlijker. 

ZZP’er in de Zorg

En dat de zzp’ers in de Zorg toegewijde ondernemers zijn, die er bewust en zelf voor hebben gekozen, dat staat denk ik nu in deze tijd van elkaar nodig hebben als een paal boven water. 
Daarom worden juist deze ondernemers nu zo direct en hard recht en dubbel in het hart geraakt omdat zij doen wat zij namelijk het liefste doen. 

Wat besteed jij uit en wat doe je liever zelf?

Laat een reactie achter

icoon_Marion_RGB

Meer voldoening, vrijheid, kwaliteit, 
balans, rust, helderheid, overzicht en grip op tijd
Contact@marionvandergiessen.nl
06 12 39 76 12